Aile Danışmanlığı Eğitimi

EĞİTİM :UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 464 SAAT (300 SAAT TEORİK –  164 SAAT UYGULAMA)

BELGE : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – RICCON ACADEMY

SINAV : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SINAV YERİ ANKARA

 

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, bütüncül ve canlı bir kurumdur. Aile danışmanı oldukça geniş bir yelpazede aile bireylerine destek verir. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar, ailedeki sorunlu bireyler, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi durumlar, aileye bir bebek ya da yeni yetişkin bir bireyin katılması, ailedeki çocuk ve ergenlerin problemleri ya da ailenin çocuklarıyla ilgili sıkıntıları, aile büyükleriyle birlikte yaşamanın getirdiği zorluklar, yakın akraba ilişkileriyle ilgili aileye yansıyan problemler, maddi sıkıntıların yol açtığı problemler, sorunlu geçen menapoz dönemleri, cinsel sorunlar, aldatma ve aldatılma gibi arzu edilmeyen olaylar, ayrılık ve boşanma süreçleri, incinmiş duygular, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili konularda aile bireylerine destek verilir.
Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Yasal Dayanağı;Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri bir projedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılarak 04.09.2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.

 1. Modül Gelişim Dönemlerini Takip Etmek Gelişim Alanları
 2. Modül Gençlik Çağı Gelişim Özelliklerini Takip Etmek Gençlik Dönemi
 3. Modül Aile Olma Sürecinde Destek Olmak Aile Olma
 4. Modül Değişen Toplumun Aile Yapısına Etkilerini Tespit Etmek Aile Yapısı
 5. Modül Çocuklarda Görülen Uyum Problemlerine Uzmanla Birlikte Çözüm Yolları Aramak Uyum Problemleri
 6. Modül Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemlerine Uzmanla Birlikte Çözüm Yolları Aramak
 7. Modül Sosyal Vaka Verilerini Kaydetmek Sosyal Vaka
 8. Modül Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç Ve Öncü Yaklaşımlar
 9. Modül Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar
 10. Modül Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımları Uygulamakduygu Odaklı Terapi Ve Psikodinamik Yaklaşım
 11. Modül Temel Psikolojik Danışmanlık Becerilerini Uygulamak
 12. Modül Aile Danışmanlığında Kriz Ve Kriz Yönetimi
 13. Modül Çocuk Hakları Ve Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
 14. Modül İhmal Ve İstismara Uğramış Çocuklara Uzmanla Birlikte Çözüm Yolları Aramak
 15. Modül Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara Çözüm Yolları Aramak
 16. Modül Meslek Etiği
 17. Modül Araştırma Teknikleri
 18. Süpervizyon
 • Aile danışmanlığında çiftleri tanımak için ölçekler
 • Vaka formülasyonu
 • Role playing uygulamaları.
 • Vakalara süpervizyonda dönütler verme

Yılmaz KAPLAN

KLN. PSK YILMAZ KAPLAN

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

 

Aile Danışmanlığı Uzaktan Eğitim, Sertifikalı Aile Danışmanlığı

Aile veya eşler arasında oluşan gerginlikler ailenin işlevselliğini yitirmesine sebep olur. Aile danışmanlığı sorunlar için çok önemli bir işlev taşımaktadır. Aile danışmanı bu sıkıntılı süreci sağlıklı bir şekle getirmek için aile ile birlikte çalışır. Çocukların da ailenin bir parçası olduğu için çocuk ve ebeveyn ilişkisi gibi konuların aile danışmanlığının bir parçası olmaktadır. Ortaya çıkan ya da çıkacak olan sorunlar bireysel olarak değil de ailesel olarak değerlendirilir. Aile terapisi, tüm aile bireyleri ele alınarak yapılır. Bütünsel bir yaklaşım ele alınır. Aile danışmanı, sorunların aileyi etkileyişi üzerinde durarak tüm aile bireylerinin katılımıyla çözümler arayan uzman kişilerdir. Sorunlara bütüncül bakış açısıyla yaklaşarak; roller, kurallar ya da problem çözme gibi yetilerin kazandırılmasını amaçlar. Sorunlar belirlendikten sonra kişilerin algısı ve farkındalığına göre ortalama 5-10 seans süren danışmanlık hizmetleri verilir. Sonuçta sağlıklı bir ruh hali kazandırılarak huzurlu bir şekilde yaşama becerisi kazandırılır. Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve sorun yaratan konularla ilgili uzman aile danışmanları ile birlikte çözüm yolları bulması üzerine kuruludur.

Aile danışmanlığı, çiftlerin ilişkileri, ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenlemede katkı sağlarken, aile fertleri ile dengeyi bulmakta da yardımcı olmaya çalışmaktadır. Anne, baba, çocuk ve ailenin diğer fertleri aynı görüşmede bir arada görülebilir veya yalnız olarak danışmanlığa devam edebilirler.

Aile danışmanı, aile üyelerinin aralarında bulunan sorunlara yönelik şu şekilde yardımda bulunmaya çalışmaktadır; saygı ile dinleyip anlamasına, görüş ayrılıkların farkında olunmasına, soruna yönelik konuşmalarına, duygu ve düşüncelerin açığa çıkarılmasına, beklentilerin açık bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olan unsurlar taşımaktadır. Aile danışmanlığının amaçlarına göz atarsak şunları görmekteyiz; aile içinde yaşanan sorunlar, ölüm, hastalıklar, boşanma gibi durumlarda psikolojik açıdan destek olmaktır. Sorunların çözümü ve kişilerin birbirlerine olan davranışlarını daha sağlıklı bir hale getirmeye çalışmaktadır. Aile danışmanlığı için başvurabileceğiniz sorunlar şu şekilde çeşitlendirilebilir; aile ile yaşanan gerilimler, aile içi iletişim problemleri, aile içi yalanlar, aile içinde birbirini anlamama, hamilelik süreci, yaşanan kayıplar, ölümler, ekonomik dengenin değişmesi, iflas, şehir ve is değişikliği gibi durumlar, madde kullanımı, aldatılma sürecinin ailenin fertlerine yansıması, boşanma süreci gibi birçok durumda aile danışmalarından yardım alınması mümkün olmaktadır.


hosteslik kursu