Aile Dizimi Eğitimi

Aile Dizimi EğitimiEĞİTİM : UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 106 DERS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE : RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

SINAV : ONLINE

Aile dizimi, nesiller boyu süren aile çatışmalarını çözmeyi amaçlayan terapötik bir uygulama olarak kabul edilir. İlk bakışta, teknik, durumların dramatizasyonu nedeniyle psikodrama ile benzer içeriklere sahiptir.

Bir aile içinde dünyaya gelirken, sadece genetik bir mirası değil, aynı zamanda inanç sistemlerini ve davranış kalıplarını da miras alıyoruz. Ailemiz, içinde geliştiğimiz bir enerji alanıdır. Her biri doğumdan itibaren benzersiz bir yer kaplar.

Aile takımyıldızının temel amacı, aile ilişkilerimiz üzerinde sahip olduğumuz etkilere farkındalık getirmektir.

Çoğu zaman, sorunlarımız, hastalıklarımız, yanlış anlamalarımız ve kötü duygularımız, atalarımızla, aynı sıkıntıları yaşayan diğer aile üyelerimizle, onları tanımasak bile bağlantılı olabilir.

Aile Dizimi, bireyin ailesini veya içinde bulunduğu grubunu analiz etmek ve genellikle aile için travmatik bir durumun bir yansıması olan ve nesiller boyunca devam etme eğiliminde olan bu davranışın kökenini aramak için kullanılır. Bu yöntem, nesillere göre bilinçsiz de olsa davranışların tekrar ettiğini açıklar.

 • Aile Dizimi Terapisi Nedir?
 • Sistemsel Aile Dizimi
 • Transgenerasyonel
 • Evlilik ve Aile Danışması
 • Terapötik Beceriler
 • Terapötik Koşullar
 • Hipnozdan Spiritüellik
 • Otohipnoz
 • İmajinasyon
 • Regrasyon
 • EFT( Duygusal Özgürleştirme Tekniği)
 • Aile Kurumu
 • Aile Sistemi Yaklaşımı
 • Aile Dizimine Giriş
 • Dengeleyici Anne Baba-Çocuk İlişkisi
 • Evlilik Ve İlişkilerin Doğası
 • İş-Para Ve Miras Dinamikleri
 • Kuşaklar Arası Travma
 • Türkiye’nin Sistemsel Dinamikleri
 • Ailenin Kadersel Yapısı
 • Hastalıkların Ailevi Kökenleri
 • Aile Enerjileri
 • Sözsüz İletişimin Özellikleri
 • Vaka Formülasyonu
 • Role Playing Uygulamaları

PSK.DN.ŞABAN BOSTANCI

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

 

 

Aile Dizimi Online Eğitim, Sertifikalı Uzaktan Eğitim

Aile dizimi
nim tarihi, Şamanizm’e inanan bir Afrika topluluğuna dayanıyor. Sorunlarını çözmek için, ateş başında toplanıyor ve atalarının ruhlarını çağırıyorlar. Bu şekilde de onlardan yardım aldıklarına inanıyorlar. Aile diziminim yaratıcısı olarak bilinen Bert Hellinger da, Afrika’ya katolik misyoneri olarak gittiği dönemde öğreniyor bu yöntemi ve geliştiriyor. Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından yaratılmış olan bu yöntem, aile üyelerinin birbirlerine derin bir bağ ile bağlı olduğu fikri üzerine kurulmuştur. Bu terapi yönteminde, kişi ailesinden bağımsız bir birey olarak değil, ailesindeki üyelerin bulunduğu büyük bir bütünün veya sistemin parçası olarak ele alınıyor. Kolektif bilinç kuramını temel alır, bu yöntem insanın düşünceleri ve yaşadıkları ve duyguların izlerini taşır. Ailelerinin içinde kendi yerlerini görebilme fırsatını yakalayıp, kendilerinin ve ebeveynlerinin, atalarının geçmişlerinin farkına varıp, onları kabul etmelerine yardımcı olur. Kaç nesil evvelden yaşanmış ölüm, büyük kayıplar, açıklanmayan sırlar, cinayetler, tacizler, iflaslar gibi travmaların, haberimiz olmasa bile, yaşamımızı etkilediği; olumsuzluklar, yeni travmalar, hastalıklar, mutsuz ilişkiler hayatlarımıza olan etkilerini bize keşfettiren bir yöntem olmaktadır.

Aile Dizimi yöntemiyle yaşayan, yaşamayan, tanınan tanınmayan; sisteme ait tüm bireylerin yaşadığı her şey önem arz etmektedir. Hiç tanık olunmamış ya da bilinçte belirgin bir yer kaplamayan olaylar son derece önemlidir. Ana hedefi kendi hayatımızda ve ailede yaşanan tıkanıklıklara, gerçekle yüzleşmek ve üstlendiğimiz yüklerden özgürleşmek, aile fertleri arasında kabullenme, saygı ve sevginin akışına yeniden olanak sağlamaktır. Ailemizden ve atalarımızdan getirdiğimiz genetik ve ruhsal bir mirasla geliriz. Tekrarlayan parasızlık, iflas, borç, ilişki kuramama, boşanma, aldatma, aldatılma, depresyon, fiziksel hastalıklar gibi sorunlarımızın temelinde bu ruhsal miras nedeniyle üstlendiğimiz rol olabilir. Organik bir yapıya sahip olan bu sistem, bugüne kadar tasarlanmış en derin ve güçlü terapilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile Dizimi yöntemi sonrası, engellerimizin ve bize yüklenen yüklerden kurtulup, yaşam yolumuzun açıldığını buna şahit olarak sonuçlanan bir çalışma olmaktadır. Bu çalışmaya katılan herkes katılımcı olarak bulunmaktadır. Engellerini keşfetmek ve yüklerinden kurtulmak isteyen insanla için açılım isteyen kişiler yani katılımcılar; bu süreç sırasında aile bireylerini temsil eden kişileri kendileri seçebilmektedirler.


hosteslik kursu