Atletik Performans Uzmanlığı Ve Kondisyonerlik Eğitimi

EĞİTİM : UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 106 DERS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE : RICCON ACADEMY – İSTEĞE BAĞLI DEVLET ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

SINAV : ONLINE

 

Eğitim süresince tüm katılımcılara sporcunun başarısı için gerekli olan fiziksel, fizyolojik gereksinimlerin sağlanabilmesi adına gerekli olan teorik bilgiler bu eğitimin çevrimiçi kısmını oluşturmaktadır. Çevrimiçi videolar ile spor, sporcu, antrenman kavramları, antrenmanın ilkeleri, öğeleri, fizyolojik yapı ve bu yapının antrenmana cevapları, doğru antrenman ile sağlanabilecek yapının oluşması, temel performans çıktılarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve ölçülen değerlere göre antrenman programlarının yazılması, bu değerlere göre antrenmanın oluşturduğu iç ve dış yük hesaplamalarının yapılabilmesi, zirve (taper) performans için planlama (siklüs) yapılarının nasıl olması gerektiği konuları anlatılacaktır. Bir sporcunun başlangıçtan itibaren maksimum verim dönemine kadar olan süreçlerin teorik bilgileri çevrimiçi olarak eğitmen tarafından hem sözel, hem ekran paylaşımlı hesaplama adımları ile yapılacak olup performans ölçümlerine yönelik testlerin tanıtımı içeriği isteyen kursiyerlere yüz yüze uygulamalı olarak verilecektir. Sonuç olarak eğitim süresince bir atletik performans uzmanının ilgili spor branşına yönelik tüm teorik bilgiler ile birlikte performans belirlemeye yönelik uygulamaları yapabilir, belirlenen değerlere göre antrenman programlayabilir bir donanıma sahip olmaları sağlanmaya çalışılacaktır.

 • Antrenman Kavramı Ve İlkeleri
 • Antrenman İle Değişen Fizyolojik Süreçler
 • Kas-Sinir-Enerji Sistemi
 • Solunum Ve Dolaşım Sistemi
 • Performans Kavramı Ve Sportif Performans Bileşenleri
 • Elit Sporcuların Özellikleri
 • Enerji Sistemleri Ve Atp Üretimi
 • Sportif Performans Bileşenleri - Dayanıklılık
 • Sportif Performans Bileşenleri - Kuvvet
 • Başarı İçin Gerekli Fizyolojik Yapı - Sürat
 • Atletik Performans Planlama
 • Performansı Etkileyen Öğeler
 • Performansı Etkileyen Öğelerin Kontrolü
 • İç Ve Dış Yük Kavramları Ve Hesapları
 • Antrenman Yükü Hesaplama -Tr/Mp Yöntemleri
 • İç Yük-Dış Yük Hesaplama
 • Dayanıklılık Ölçüm Yöntemleri Ve Değerlendirilmesi
 • Shutte Run Uygulaması
 • Shutte Run Hesaplamalar
 • 30-15 Lft Testi Uygulama
 • Yoyo Intermıttent Recovery Test Level 1 Test Uygulaması
 • Dayanıklılık Testleri
 • Kuvvetin Atletik Performanstaki Önemi Ve Kuvvet Antrenman Yaklaşımları

Öğr.Gör. Asım TUNÇEL

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

 

 

Atletik Performans Uzmanı

Günümüzde birçok bireysel ve takım sporunda oyuncuların başarısı için gerekli olan fiziksel, fizyolojik, zihinsel, psikolojik, teknik ve taktik becerilerinin takibi, kontrolü ve gelişimi için doğru planlama ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Antrenman ile birlikte sporculara uygulanan fizyolojik ve psikolojik yükün değerlendirilmesi buna göre antrenman içeriklerinin oluşturularak sezonluk planlamaların yapılması gerekmektedir. Bu planlamaların yapılması içinde bireysel ve takım sporlarında artık alanında uzman ve donanımlı atletik performans uzmanları görev almaktadır. Sportif performansın tüm bileşenlerini bilen, takip edebilen, bireysel olarak branşa özgü gerekliliklere göre uygulamalar yapabilen antrenman yüklerini hesaplayabilen antrenörler kulüpler tarafından tercih edilmektedir.

Bir sporcunun yarışma öncesi hazırlık aşamasından başlayarak geçiş dönemine kadar olan süreçte yapılacak olan uygulamalar oldukça önemlidir. Maksimum performans çıktısı için ilgili dönemlerde antrenman uygulamalarının nasıl olması gerektiği de etkili bir hazırlık içerir. Antrenman denilen kavramın içerisinde barındırdığı parametrelerin bilinmesi, yüklenme-uyum-adaptasyon, motor beceri gelişimi ve teknik-taktik gelişim planlamaları yapmak bununla birlikte performans parametrelerine göre yeniden antrenman uygulamalarının dizayn edilmesi performans gelişimi için önemlidir. Dolayısıyla bu süreçleri iyi bilen, hareket ve antrenman bilgisi konularına hakim, antrenmanın sporcunun fizyolojisi ve psikolojisine etkilerini bilen antrenörler başarılı olabilmektedir. Bu eğitim süresince de atletik performans ile ilgili temel bilgiler ile birlikte etkili ve verimli planlamalar yaparak, çalışılan sporcu grubundan maksimum performans almaya yönelik donanımları gelişmiş atletik performans uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


hosteslik kursu