Disleksi Eğitimi

EĞİTİM : UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 106 DERS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE : RICCON ACADEMY, (SED), ÖZEL ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ,

SINAV : ONLINE

 

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Bir Alt Türü Olan Disleksi, Bir Okuma Güçlüğüdür.  Özgül Öğrenme Güçlüğü, Bilişsel Bir Gerilik İfade Etmemekle Birlikte Bir Nöronal Farklılıktır. Özgül Öğrenme Güçlüğü, Psiko Eğitim ve Nörobilişsel Müdahale Programlarıyla Ele Alınmalıdır. Tedavi Kavramı Yerine Bu Müdahale Programları Kullanılır.  Bizler Disleksinin Yanı Sıra Diğer Özgül Öğrenme Güçlüğü Alt Türlerinin de Eğitimini Bu Program İçeriğinde Veriyoruz. Özgül Öğrenme Güçlüğünün Yedi Alt Türü Vardır

Bunlar:

 • Disleksi (Okuma Güçlüğü)
 • Diskalkuli (Matematik Güçlüğü)
 • Disgrafi (Yazma Güçlüğü)
 • Dispraksi (Motor Koordinasyon Güçlüğü)
 • Disleksi (Okuma Güçlüğü)
 • Disfazi (Dil ve Konuşma Güçlüğü)
 • Görsel Algı Bozukluğu ve İşitsel Algı Bozukluğu’ dur.

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Türleri Nelerdir
 • Nedenleri (Etyolojisi-Kaynağı) ve Belirtileri Nelerdir
 • Nöro-Fizyolojik Yapısı
 • Bellek, Kodlama, Görsel ve İşitsel Algı Yapıları
 • Tanı- Tanılama Süreci ve Bu Süreçte Kullanılacak Nöro-Psikolojik ve Klinik Testler
 • Birlikte Görülen Bozukluklar
 1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 2. Dil ve Konuşma Bozukluğu (Artikülasyon, Fonolojik, Gecikmiş Dil, Kekemelik)
 3. Farmakoloji
 • Beyin Temelli Öğrenme ve Kodlama Yöntemleri
 • Psiko-Eğitim Yöntem ve Teknikleri
 • Öğrenme Stratejileri
 • Nöro-Bilişsel Müdahale Teknikleri
 • Nöro-Bilişsel Oyun ve Aktiviteler
 • Psikolojik Yapı ve Müdahale Teknikleri
 • Evde ve Okulda Uygulanacak Müdahale Teknikleri
 • Etkinlikler
 • Uygulamalar
 • Vaka Formülasyonu

PSK. DAN. MEHMET ŞİRİN ZORKOL

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

 

 

 

 

 

Disleksi Eğitici Eğitimi

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin tanılanmasını sağlamak gibi temel konuları kapsayan bir eğitim sürecidir. Disleksi eğitici eğitmenliği ile akıcı bir şekilde okuma, okuduğunu anlama gibi birçok konuyu kapsayan bir eğitim programıdır. Öğrenme güçlüğü birçok konuda yaşanan bozukluklardır. Bunların arasında okuma, yazma, dinleme ve matematiksel yetenekler gibi birçok konu olabilir. Öğrenme güçlüğü görülen kişilerde bu problemler güçlü bir şekilde hissedilir. Bu nedenle bu sorunu yaşayan çocuklarda akademik başarı oldukça düşüktür. Günümüzde Dİsleksi birçok kişide görülen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle öğrenme güçlüğü olarak daha çok tanımlanır. Türkiye’de birçok çocuğun ailesinde öğrenme bozukluğu dendiği zaman bu durumu zeka geriliği olarak algılayabilmektedir. Bu nedenle karışıklıklar ortaya çıkabiliyor. Disleksi birçok nedenden ötürü ortaya çıkabilir. Beyin hasarı, genetik, işlevsel ve birçok nedenden ötürü ortaya çıkabilir.

Disleksi Eğitici Eğitimi İçeriği

Öğrenme güçlüğü çektiği düşünülen öğrencilerin belirlenmesini sağlar. Bu eğitimin içeriğinde çocukların okuldaki başarısına önemli ölçüde etki eden özelliklere dair konular bulunur. Okuldaki başarısızlıkların giderilmesi için yapılması gerekenler içerikler arasında yer alır. Eğitimin içeriğinde aynı zamanda okuma hızında gelişmelerin sağlanması mümkün olabilir. Okuma hatalarının düzeltilmesi ve bu konuda yapılan çalışmalar eğitimin içeriğinde yer alır. Çocukların okudukları metni anlaması ve okuduğu metinler ile ilgili öğretim metotları gibi birçok konu eğitim içeriğinde yer alır. Öğrenme güçlüğü eğiti eğitimi en iyi şekilde çocuklara sağlanabilir. Eğiticilerin bu noktada bilmesi gereken her şey bu eğitimde verilmektedir.

Disleksi Eğitici Eğitimini Kimler Alabilir?

Disleksi Eğitici eğitimini alabilmek için kişilerin belli başlı özellikleri taşıması gerekmektedir. Kişilerin 4 yıllık üniversite programında mezun olması gerekmektedir. Ayrıca bu mezun olunan programın bu konuyla alakalı olması gerekir. Örnek olarak sınıf öğretmenleri, psikologlar, branş öğretmenleri ,sosyologlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, özel eğitimciler, hemşireler, çocuk gelişim uzmanları, okul öncesi mezunları ve tıp doktorları bu eğitimi alabilir. Ayrıca henüz üniversite mezunu olamayan ve son sınıf öğrencisi olan kişiler isterlerse bu eğitim programına her zaman katılabilir. Farklı branşlarda olan öğretmenler tanılama için eğitimlere her zaman katılabilir. Aynı zamanda zihinsel eğitim bölümleri öğrencileri bu eğitim sürecine katılabilir.


hosteslik kursu