Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu EğitimiEĞİTİM : UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 96 DERS SAATİ (80 SAAT TEORİK – 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE : RICCON ACADEMY

SINAV : ONLINE

 

Eğitim sistemimizdeki yenilikler ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın genel özellikleri itibariyle öğrencilerimizle çalışırken öğretmenlik bilgi ve becerilerine ek olarak koçluk bilgi ve becerilerine de ihtiyaç duymaktayız. Bununla birlikte öğrencilerimizin farkındalığını arttırarak geleceğe daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirebiliriz. Öğrenci ve ebeveyn koçluğu, öğrencinin eğitim hayatı süresince okul, aile ve özel yaşamındaki farkındalığı arttırarak potansiyel kaynaklarını keşfetmesi ve bu var olan potansiyeli ortaya çıkararak hedeflerine odaklanan şimdi ve gelecekle ilgili süreç odaklı bir gelişim yolculuğudur. Öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki gelişim yolculuğuna profesyonel olarak koçluk yapmak isteyen bireyler, eğitimciler, danışmanlar, aileler ve kişisel gelişim profesyonelleri için düzenlenmiş bir programdır.

1.BÖLÜM TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ -GENEL KOÇLUK BİLGİLERİ

Koçluk genel tanımı Koçluk meslek standartları Koçluk hizmeti ve faydaları Koçun temel yeterlilikleri AC Etik Kuralları Koçluk, danışmanlık, mentörlük ve terapi arasındaki farklar Bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı kavramları İd ,ego ve süperego kavramları

–KOÇLUK SÜRECİNE GİRİŞ
Zihinsel Hazırlık Seans Çerçeveleme

-KOÇLUK SEANSINDA KİŞİYİ KEŞFETME ;
Uyumu yakalama Fiziksel uyum yakalama Genel davranış kalıpları Kişiyi durduran davranış kalıpları Kişiyi ilerleten davranış kalıpları Kişinin özü, güçlü yönleri, iş becerileri Empatik dinleme Psikolojik oksijen verme Kritik gedik Güçlü sorular Güçlü gözlemler Güçlü ricalar

– KOÇLUK SEANSINDA KİŞİYİ YAPILANDIRMA
Koçluk sürecinde yapılandırma becerileri Temel yapılandırma becerileri İleri düzey yapılandırma becerileri Yeniden çerçeveleme Takdir etme becerisi Geri bildirim verme becerisi ( Sandviç tekniği)

– KOÇLUK SEANSINDA KİŞİYİ GELİŞTİRME
Hedef Plan Odaklanmış plan Hızlandırılmış plan Meydan okuma Taahhüt ve takip

2.BÖLÜM ÖĞRENCİ ve EBEVEYN KOÇLUĞU TEMEL BİLGİLERİ

-ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNA GİRİŞ
Öğrenci koçluğu nedir? Öğrenci koçuna kimler ihtiyaç duyar?

-ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNU DESTEKLEYEN TEKNİK BİLGİ ve BECERİLER
Öğrenmeyi öğrenme ve tekrar mekanizması

Beynimizi tanıyalım Sağ-sol beyin testi uygulaması ve teorik anlatım Bellek (Kısa süreli ve uzun süreli bellek yapısı) Hafıza teknikleri ve uygulama Öğrenilmiş çaresizlik Olumsuz inanç testi uygulanması ve değerlendirilmesi Çoklu zekâ teorisi envanteri değerlendirmesi Çoklu zekâ teorisi Çoklu zekâ teorisinin öğrenci koçluğunda kullanımı Temsil sistemleri envanteri değerlendirmesi
Temsil sistemleri Öğrenme yöntemleri ve teknikler Günümüz sınav sistemi YGS/LYS/TEOG Meslek seçimi envanteri ve değerlendirilmesi İmajinasyon tekniği Dikkat testi ve konsantrasyon arttırıcı teknikler Nefes teknikleri Test çözme teknikleri Verimli ders çalışma Not alma teknikleri Hızlı okuma teknikleri ve uygulama Hedef çalışması Planlama ve zaman yöntemi Sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri Sınav kaygısı envanteri uygulama ve değerlendirme Sınav dönemi beslenme ve uyku düzeni Düşünce şemaları Motivasyon NLP teknikleri Öfke nedir? Öfkeli insanların özellikleri ve öfke kontrolü Öfke envanteri uygulanması ve değerlendirilmesi

EBEVEYN KOÇLUĞUNU DESTEKLEYEN TEKNİK BİLGİ ve BECERİLER
Jenerasyon teorisi
-Anne-baba tutumları
-Anne-baba tutumları envanteri uygulanması ve değerlendirmesi
-Etkili anne-baba olmak
-Okul başarısında ailenin rolü
-Doğru ceza-ödül sistemi Anne, baba ve çocuk arasında sağlıklı iletişim Ebeveyn çocuk çatışmaları Ebeveyne koçluk yapmak Öğrenci koçluğu mesleğini adım adım hayata geçirmek

Dr. Öğr. Üyesi Sertan TALAS

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

 

 

 

 

Eğitim Koçluğu, Uzaktan Eğitim Öğrenci ve Eğitim Koçluğu

Öğrenci kişiliği oluşma aşamalarında bulunan, yaşı itibarı ile duygularını kontrol edemeyen, kendi kendine düşünmeye başlamamış, etkilere ancak tepki verebilen bir insandır. Eleştiriye değil her motivasyona ve olumlu desteğe gereksinim duyan bir insandır. Öğrencinin bilgi birikimini, becerilerini, farkındalığını ve sosyal gelişimini ölçmek amacıyla eğitim koçu ile hareket ederek birtakım değerlendirmeler yapar. Eğitim Koçluğunda amaç; destek ve geri bildirimi sağlayarak, bireyi harekete geçirmek ve hedeflerine ulaşması konusunda istek uyandırmaktır. Kişiyi teşvik ve motive ederken harekete geçmesini, yaşamında var olan başlıca enerji kaçaklarından kurtulmasını amaçlar. Öğrenciler zaman kullanımını çok daha etkili hale getirirken zamanı kullanmayı öğrenirler. Eğitim koçluğu sistemi iletişimi geliştirmeleri ve güçlendirmeleri için güçlü bir yöntem sunar. Akademik başarının yükselmesi ve öğrencilerle yaşanan sorunların çözümünde anahtardır. Eğitim koçluğunun uygulandığı yerlerde başarının yükseldiği ve disiplin problemlerinin azaldığı gözlenmektedir. Eğitim koçluğu yapacakları öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alarak hedeflerine ulaşmasında, koçluk becerilerinin uygulanmasını hedeflemektedir. Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, kendini tanımasını sağlayan sonunda da hedefini belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir. Öğrencinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği konusunda yardımcı olur. Eğitim koçu, öğrencinin başarılı ve sancısız bir şekilde geçebilmesi için tüm odağını öğrencisinin üzerinde toplar. Onunla ilgilenir, potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Öğrencisi ile motivasyon odaklı çalışmalar yapar. Eğitim koçluğu hizmeti, öğrencinin istekleri için neye ihtiyacı olduğunu bulmasına destek olan özel bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitim koçu bireyin hayatını olabilecek en üst potansiyelle yaşamasını sağlamak için erken yaşlarda verilen hizmettir. Bireyin kendine inanmasına, güçlü yönlerini kullanmasına yardımcı olur, başarılı yönlerini hatırlatır. Koçluğun temel işlevlerinden biri strateji oluşturmak, eylem planı yaparak, kişinin yol haritasını çıkarmaya başlamasını sağlar. Destek ve geri bildirimi sağlayarak, bireyi harekete geçirmek ve hedeflerine ulaşması konusunda istek uyandırmaktır. Teşvik ve motive ederken harekete geçmesini amaçlar. Öğrencinin tüm eğitim hayatını organize eder ve öğrencinin yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre meslek seçimi geleceğini planlamasına yardımcı olur. Ders çalışma programlarını yapar, takviye dersler almasını organize eder ve veliye raporlama hizmeti sunar.


hosteslik kursu