Holistik tıp eğitimi nedir

Holistik Tıp Eğitimi Nedir?

Bütünsel tıp olarak da bilinen holistik tıp, hastaya bütünsel olarak yaklaşmayı ve her yönden değerlendirmeyi konu almaktadır. Kişileri bütünsel bir şekilde değerlendirmek etkin tedavi için oldukça şarttır. Günümüzde kişiler tek bir hastalığa odaklanılarak tedavi ettirilmeye çalışılmaktadır. Bütünsel tıpta ise hastalar her yönden gözetilmektedir. Hastalık sürecimizde görmezden gelmememiz gereken diğer bir konu ise psikolojidir. Sosyal çevreye bağlı olarak gelişen stres herhangi bir hastalığın seyrini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Stres ve psikolojik sorunlar çözülmediği takdirde fiziksel olarak da mevcut hastalıklara kötü etki edecektir. Bu anlamda etkin tedavi vermek adına bireyler bütünsel olarak değerlendirmeye alınmalıdır. Holistik tıp eğitimi ise bu alanda eğitim veren bir bölümdür.

Holistik Tıp Eğitimi Amacı

Holistik tıp eğitimin başlıca amacı, kişilerin sahip olduğu hastalıklara bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşarak etkin bir tedavi sürecine girilmesidir. Bütünleyici tıp, hastayı her yönden değerlendirirken dikkat ettiği konulardan biri de kişilerin beslenmesidir. Beslenme düzeni vücuttaki birçok hastalığı tetikleyen ya da kolay bir şekilde atlatılmasını sağlayan en büyük etkenlerden biridir. Hastalık sürecinde kişiler beslenme yönünden de değerlendirilerek toksin atımı ve vitamin alımı konularında beslenme ile destek almalıdır. Herhangi bir hastalık sürecinde tedaviye gidilmeden önce mevcut beslenme düzeni ya da stres gibi hastalığa neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Holistik tıp eğitimi bu konuda bireylere eğitim vermekte ve hastalar geniş bir bakış açısıyla bakarak birçok yönden değerlendirilmesini talep etmektedir.

Holistik Tıp Eğitimleri

Holistik tıp eğitimleri bölümlere ayrılarak verilmektedir. İlk ölüm olan holistik tıp eğitimi kısmına bu dala ilgisi olan herkes katılabilmektedir. Eğitim sürecinde; geleneksel tıp tarihi, bioenerji, hastalıklar, hasta örnekleri, holistik tıp, biorezonans, tıp tarihi vb. eğitimler verilmektedir.  İlerleyen holistik tıp eğitimlerinde sağlık personeli olma ya da tıp doktoru olma gibi zorunluluklar yer almaktadır. Ayrıca ilerleyen eğitimlerde sözel derslerden çok uygulamalı dersler görülmektedir. Bu sayede holistik tıbba ilişkin dersler tam anlamıyla verilmekte ve öğrenciler uygulamaya hazırlanmaktadır. Holistik tıp eğitimi sonrasında kişiler bütünsel bir bakış açısına sahip olmaktadır.


hosteslik kursu