Müzikle Terapi Eğitimi

EĞİTİM : UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE : 106 DERS SAATİ (90 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN- 16 SAAT UYGULAMA)

BELGE : RICCON ACADEMY

SINAV : ONLINE

 

Müzik, Toplumlar İçin Sanat Dallarının En Eskisidir. Gerek Soyut Anlatımı Gerek İçyapısı ile Benliğimizde En Belirgin Bir Etkiye Sahip Olan Sanat Koludur.

Müziğin, İnsanlar da Güzel Duygular Uyandırmasının Yanı Sıra, Ruha Hayat Veren Sihirli Bir Dokunuşa da Sahip Olduğu Bir Gerçekliktir. Müziğin Ritmi, Kalp Atışlarını Düzenleyerek, O Kişinin Bedensel, Ruhsal ve Zihinsel Açıdan Sağlığa Kavuşmasını Sağlar.

Müzik Terapisi, Günümüzde Birçok Hastalığın Tedavi Sürecinde Hastaların Psikolojik Durumlarının İyileştirilmesinde Kullanılmaktadır. Ucuz ve Yan Etkisi Olmayan Bir Yöntem Olmakla Birlikte, Hastaların Fiziksel, Psikolojik, Sosyal, Duygusal ve Manevi Olarak İyileşmesinde Olumlu Etkisi Vardır.

MÜZİK TERAPİYE GENEL BAKIŞ

 • Müzik Terapi Nedir?
 • Müzik, İnsan, Topluluk ve Kültür İlişkileri
 • Dünya Tarihi’nde Müzik Terapi
 • Türk Tarihi’nde Müzik Terapi
 • İslam Öncesi Türk Devletleri’nde Müzik Terapi
 • Selçuklu ve Osmanlı’da Müzik Terapi
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Müzik Terapi
 • Günümüzde Müzik Terapi

MÜZİK VE FİZYOLOJİ

 • İnsan Beynine Genel Bakış
 • Müzik ve Beyin İlişkisi
 • İnsan Beyninin Ses ve Müziği Algılama Mekanizması
 • Duyu Organları Çalışma Mekanizmaları ve İşlevleri
 • Ses ve Müziğin Nörokimyasal Etkileri
 • Ses ve Müziğin Bireysel Davranışlar Üzerindeki Etkisi

MÜZİK TERAPİ UYGULAMA İLKELERİ VE ALANLARI

 • Müzik Terapi Uygulamalarında Etik Kurallar
 • Müzik ve Enerji İlişkisi
 • Titreşim Tıbbı
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Olarak Müzik
 • Modern Tıpta Müziğin Kullanımı
 • Psikoterapide Müziğin Kullanımı
 • Travma Sonrası Müzik Terapi Yöntemleri
 • Kişisel Gelişim Ve Farkındalık Odaklı Çalışmalarda Müzik
 • Beyin ve Nörolojik Hastalıklarda Müzik Terapinin Etkileri
 • Fizik Tedavide Müziğin Kullanımı
 • Eğitimde ve Özel Eğitimde Müzik Terapi Yöntemleri (Nordoff-Robbins)

 

MÜZİK TERAPİSİNDE TEMEL TERAPÖTİK YÖNTEM VE TEKNİKLER

 • Terapötik Süreç Nedir? Nasıl Oluşturulur? (UYGULAMA)
 • Müzik Terapi Seansı Nasıl Kurgulanır?(UYGULAMA)
 • Güdümlü (Yönlendirmeli) Hayal Etme ve Müzik (Bonny Modeli)
 • Analitik Müzik Terapi (Mary Priestley Modeli)
 • Yaratıcı Müzik Terapisi (Nordoff-Robbins Modeli)
 • Doğaçlama (Serbest) Müzik Terapisi (Alvin Modeli)
 • Bilişsel-Davranışçı Müzik Terapisi
 • MÜZİK TERAPİSİNDE RİTM BİLGİSİ
 • Müzik Nedir?
 • Ses ve Frekans Bilgisi
 • Temel Nota Bilgisi
 • Ritim Bilgisi
 • Müzik Terapisinde Ritim ve Ritim Çalışmalarının Önemi
 • Müzik Terapide Kullanılan Materyaller

BİREBİR VE GRUP TERAPİLERİNDE MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI

 • Vurmalı Çalgılar ve Diğer Enstrümanlar için Temel Eğitim(UYGULAMA)
 • Toplu Çalma Uygulamaları(UYGULAMA)
 • Toplu Söyleme Uygulamaları(UYGULAMA)
 • Türk Müziği Temel Usulleri-Makamlar ve İşlevleri
 • Orff Yöntemi (UYGULAMA)
 • Baksı Dansı (UYGULAMA) 

ÖZL.EGT.UZM. K.SERDAR ATEŞ

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması


hosteslik kursu