MYK İşaret dili çevirmeni

İşaret Dili Nedir Ve Çevirmen Sınavı Nerede Yapılmaktadır?

MYK İşaret dili çevirmeni, ulusal ve uluslar arası alanda işitme ya da konuşma engelli kişilerle iletişim kurmakta ya da yardımcı olmakta görev alan, MEB onaylı eğitim kuruluşlarında eğitim görerek Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) seviye 6 adıyla her yıl önceden belirlenen tarihlerde yılda 2 veya 4 kez Ankara’da düzenlediği sınavlarda başarılı olan tercümanlardır. Sınavlar Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezinde görüntülü ölçme ve değerlendirme biriminde bilgisayar destekli yapılmaktadır. Kendine özgü bir alfabesi ve kelime hazinesi mevcuttur. Her bir harf birbirinden farklı işaretlerle gösterilmektedir. Görsel bir dildir. El ve parmakların hareketleri ile yüz mimiklerinin birleşiminden meydana gelmektedir.

İşaret Dili Çevirmeni Olmak İçin Hangi Sınava Girilmektedir?

MYK İşaret dili çevirmeni mesleğinin eğitimini kamu veya özel kurslarda almış, lisans ya da ön lisans mezunu ve MYK’nın yaptığı sınavda başarılı olan kişiler tarafından yapılabilmektedir. Bu ulusal yeterlilik sınavında; adayların bilgi ve becerileri; adayların mesleki yeterlilikleri; adayların geçerli bir belgeye sahip olmaları; çevirmen ihtiyacı duyan kurum ve kuruluşlara bilgi akışının sağlanması amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Başvuru koşulları arasında çevirmenin ana dilinden ve ana diline doğru çeviri yapabilmesi veya herhangi bir yabancı dilde çeviri yapabilme kabiliyetine sahip olması gerekmektedir. Sınava sonucunda alınan belgeler; Konferans işaret dili çevirmenliği (B1), toplum işaret dili çevirmenliği (B2), görsel işitsel işaret dili çevirmenliği (B3), eğitimde işaret dili çevirmenliği (B4) içindir. Belgelerini geçerlilik süresi 5 yıldır.

İşaret Dili Çevirmenin Gerekli Olduğu İş Alanları

MYK İşaret dili çevirmeni kadrolu veya sözleşmeli olarak işe giriş sürecinde ve yüksek lisans yapabilmek için “İşaret Dili Çevirmeni” seviye sınavı 6 sonucunda yeterlilik belgesini alması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında yaygın olarak personel istihdamı sağlanmaktadır. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Adalet Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında ve Diyanet İşleri Başkanlığında işaret dili tercümanı ve eğitmeni alımları yapılmaktadır. Halk eğitim merkezlerinde ve özel eğitim kuruluşlarında işaret dili öğretmenliği yapabilmektedir. Ayrıca, noterden tasdikli yeminli tercüman belgesi alarak; tapu daireleri, karakollar, hastaneler ve belediyelerde tercüman olarak çalışabilmektedirler. Spor kulüplerinde günlük veya aylık olarak sporculara yardımcı olmak amaçlı görev alınabilmektedir.

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması


hosteslik kursu