Objektif Testler Eğitimi

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 36 DERS SAATİ (20 SAAT VİDEO VE DOKÜMAN+16 SAAT UYGULAMA)

BELGE: RICCON ACADEMY

SINAV: YOK

 

Bu testler, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, bilimsel veriler ve puanlar veren, okul-hastane ve diğer merkezlerde kolaylıkla uygulanabilen objektif testler…

Eğitimin içeriğinde toplamda 14 test bulunmaktadır. Bu eğitimde testlerin nasıl uygulanacağını, nasıl puanlanacağını, nasıl yorumlanıp değerlendirileceğini ve nasıl dönüt verileceğini sunumlar, vaka analizleri, uygulama örnekleri ve görseller eşliğinde öğreneceksiniz.

Test uygulamak kadar rehberlik yapmanın da öneminin vurgulandığı bir eğitimdir.

Bu eğitimi tamamladığınızda çocukları daha yakından tanıyabileceksiniz. Zekâ, bellek planlama ve dikkat, dil ve motor beceriler, görsel ve işitsel algı gibi yetenek alanlarında objektif ve somut değerlendirme yapma imkânına sahip olacaksınız.

Porteus Labirentleri Testi: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

Catell 2A Zeka Testi: 7,6 – 14  yaş arası ve lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir. Toplam 4 alt testi bulunan testtir.

Catell 3A Zeka Testi: Üniversite okuyan ya da üniversite mezunu bireylere uygulanan zeka testidir. Toplam 4 alt testi bulunan testtir.

Good Enough-Harris İnsan Çiz Testi: Çizilen insan resmi ile çizen çocuğun zekasının tespit edilebildiği bir zeka testidir. Aynı zamanda projektif test olarak da kullanılmaktadır.

Koppitz İnsan Çiz Testi: Çizilen insan resmi ile çizen çocuğun zekasının tespit edilebildiği bir zeka testidir. Aynı zamanda projektif test olarak da kullanılmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişiminin değerlendirildiği testte 5 alanda bilgi alınabilmektedir.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 3-11 yaş arası çocuklarda alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Gessell Gelişim Figürleri Testi: 2- 6 yaş arası çocuklarda şekiller çizimi ile  görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanan testte, çocuğun okula hazır olup olmadığı hakkında bilgi alınmaktadır. Ayrıca 6 alt alanda çocuk ile ilgili bilgi veren bir testtir.

Frostig Görsel Gelişimsel Algı Testi: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

D2 Dikkat Testi: 9 yaş üzeri bireylere uygulanan ve yürütücü işlevler hakkında bilgi edinilen dikkat testidir.

Frankfurter Dikkat Testi: 60-72 ay arası çocuklara uygulanan dikkat testidir.

PSK. DN. MEHMET BİÇER

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması


hosteslik kursu