Özel Eğitim Alanında Yardımcı Eleman Yetiştirme Eğitim Programı

EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM – UYGULAMA

SÜRE: 2 AY 560 DERS SAATİ

BELGE: RICCON ACADEMY – ÖZEL ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ

SINAV: ONLINE

Özel eğitim alanında yardımcı eleman yetiştirme kursu programı özel eğitim gereksinimli çocukların okul hayatına ve sosyal hayata daha verimli biçimde katılmasına aracılık eden, çocuğun gelişim ve eğitim hedefleri doğrultusunda ilerlemesine okul ortamında destek olan Bireysel Destek Uzmanları ve Eğitim Yardımcılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Alanda görev yapacak yardımcı elemanlar özel eğitim gereksinimli bireylerin eğitim-öğretimlerine devam edebilmesi ve okul ortamındaki ders ve diğer etkinliklere katılımı açısından önemli bir ihtiyaçtır.

Alanda görev yapacak yardımcı elemanlar alacakları bu eğitimle çocuğun tanısı ve öğrenme güçlükleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu bilgileri eğitim ortamında uygun şekilde kullanabilecektir.

ÖZEL EĞİTİM

 • Özel Eğitimin Tanımı ve Önemi
 • Özel Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
 • Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerde Tanılama, Değerlendirme, Yönlendirme
 • Özel Eğitimin Amaçları
 • Özel Eğitimin İlkeleri
 • Dünya’da ve Türkiye’de Özel Eğitim

YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİM

 • Görme Yetersizliği
 • İşitme Yetersizliği
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Zihinsel Yetersizlikler
 • Ortopedik Yetersizlik ve Süreğen Hastalıklar
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Üstün Zekâlılar ve Özel Yetenekliler
 • (BEP) Hazırlanma Süreci ve İlkeleri

ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

 • Aile Eğitimi
 • Eve Dayalı Aile Eğitimi
 • Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Özel Eğitim Hizmetleri
 • Kaynaştırma/Bütünleştirme

ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM

 • Bağımsız Yaşam Becerileri
 • Ev Araç Gereçlerini Kullanma
 • Giysi Düzeni Ve Bakımı
 • Ev Düzeni Ve Temizliği
 • Mutfak Becerileri

ÖZEL EĞİTİM ELEMANINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 • Özel Eğitim Elemanı Uygulaması
 • Özel Eğitim Elemanı Uygulamasının Avantajları
 • Özel Eğitim Elemanına Verilecek Eğitimin Niteliği
 • Özel Eğitim Elemanı Uygulamasının Özel Gereksinimli Çocuk İçin Sağladığı Faydalar
 • Özel Eğitim Elemanı Uygulamasının Normal Gelişim Gösteren Çocuklar İçin Sağladığı Faydalar
 • Özel Eğitim Elemanı Aileler Açısından Sağladığı Faydalar
 • Özel Eğitim Elemanı Özel Eğitim Uygulaması İçerisindeki Görev ve Sorumlulukları
 • Özel Eğitim Öğrencisinin Eğitim Yaşantılarına İlişkin Veri Toplama
 • Ebeveynler, Okul İdaresi ve Diğer Paydaşlara Düzenli Bilgi Paylaşımı

ÖZEL EGT. UZM. K. SERDAR ATEŞ

Sizi Arayalım

 

Güvenlik Doğrulaması

 

 

 


hosteslik kursu