Tıbbi Nebevi Dersleri

Tıbbi Nebevi alanında eğitim almak ve bu alanda sertifika sahibi olabilmek amacıyla verilen derslere Tıbbi Nebevi dersleri denilmektedir. Verilen bu derslerden başarı ile geçen herkes Tıbbi Nebevi bilgisi veya sertifikasına kolayca sahip olabilmektedir. İslam dininin ve peygamberinin temizlik ve sağlık konusunda ki görüş ve düşüncelerinin öğretilmesini sağlamaktadır.

Tıbbi Nebevi Dersleri Hangileridir?

Tıbbi Nebevi dersleri 3 kura dağıtılmış şekilde verilmektedir.

Din ve Kavramlar

Dinimiz ve dinimizle ilgili temel kavramların anlatıldığı ve öğretildiği derslerdendir. Bu kavramları öğrenmeden okuduklarınızı ve anlatılmak istenenleri anlayamaz ve uygulayamazsınız.

Bedendeki Mucize Bedeni Okumak

İnsan bedeni yaratılışı itibari ile pek çok mucizelere sahiptir. Bu mucizelerin her biri farklı bir anlam içermektedir. Her doku ve sistemin kendine özgü bir işleyişi bulunmaktadır. Belirli bir ahenk içerisinde çalışan bu yapı hakkında bilgi vermek amacıyla uygulanan Tıbbi Nebevi dersleri arasında yer almaktadır.

Sağlık ve Din İlişkisi

İslam dininin sağlık konusuna bakış açısını ve uygulamalarını öğretmek amacıyla hazırlanmış bir derstir.

Cilt Sağlığı

İslam dininin cilt sağlığı konusunda öneri ve peygamberlerin uygulamalarını konu edinen bir derstir.

Uyku Yönüyle Tıbbi Nebevi

İslam dininde uykunun faydası ve önemini aktarmak amacıyla uygulanan bir derstir. Ayrıca insan sağlığı üzerinde fazlasının oluşturduğu zararları da konu edinmiştir.

Hz Peygamberin Sünnetleri

Hz peygamberin hayatı boyunca söylediği ve yaptığı her şeyi konu alan bir derstir. Sünnet kavramı ve bu kavramların gündelik hayata ne şekilde entegre edilerek uygulanması gerektiğini öğretmeyi amaç edinmiş Tıbbi Nebevi dersleri arasında yer almaktadır.

Egzersiz Yönüyle Tıbbi Nebevi

İslam dini içerisinde yer alan sağlık için yapılmasında faydalar görülen egzersizleri konu alan bir derstir.

Seğirmelerin Hikmetleri

Yaradılış gereği bazı insanlarda seğirme denen anlık ve kontrol dışı tavır ve davranışlar bulunmaktadır. Bu davranışların herhangi bir tedavisi tıbben bulunmamaktadır. Fakat İslam dinine göre bu özel davranışların kendine has ve birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır. Bu anlamları ve de davranışları açıklamak ve öğretmek amacıyla uygulanan bir derstir.


hosteslik kursu