Tıbbı Nebevi Kursları

Tıbbı Nebevi kursları Tıbbı Nebevi derslerinin verildiği kurslardır. Bu kurslar online da olabilmektedir.

Tıbbı Nebevi Nedir?

Peygamber hayatın her alanında Müslümanlar için bir önder ve örnek konumundadır. Hadislerde geçen bilgilerden ve bizzat peygamberin yaşantısından insanlar nasıl bir hayat sürmesi gerektiğine vakıf olur. Kişi sağlıklı bir bünyeye sahip olmak için Tıbbı Nebevi’ye başvurmalıdır. Tıbbı Nebevi, Müslümanlara sağlıklı bir bünye ve sağlıklı bir toplum için rehberlik sunar. Tıbbı Nebevi, bir İslam ilmidir. Bu İslam ilmi sayesinde insanlar sağlıklarını korumak ve hastalık anında tedavi için neler yapması gerektiğini öğrenir. Tıbbı Nebevi, doğal yöntemlerden oluşur. Peygamber, yaşantısı içinde gerek çevresinde biri hastalanınca gerekse kendi rahatsızlıklarında belli başlı önerilerde bulunmuştur. Tıbbı Nebevi kursları bu bilgiler üzerine yoğunlaşır. Önerilen tavsiyeler daha çok hastalıklardan korunma yöntemleri şeklindedir. Tıbbı Nebevi yaşamın tüm alanı ile ilgilidir. Toplum sağlığı, iş yaşamı ve bireysel sağlık korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Peygamber, sağlığın korunması için belli başlı bitkilerden bahsetmiştir ve bunların kullanımının sağlığa sayısız faydası vardır. Bundan dolayı Müslümanlar için bu kurslara katılım oldukça faydalı olacaktır.

Tıbbı Nebevi Kurslarının İçeriği

Kurslarda eğitim dersleri genellikle kurlara bölünerek verilir. Tıbbı Nebevi ilminin tanımından başlanır. Daha sonra Tıbbı Nebevi’nin koruyucu önlemlerinden, temizliğin nasıl olması gerektiğinden, saç ve ağız sağlığından bahsedilir. Kurun sonlarına doğru karakter, mizaç, güzel ahlak ve bunların sağlıklı biçimleri konu edinilir. Daha sonra aşamalarda verilen derslerin yoğunluğu ve derinliği artış gösterir. Sağlık ve din arasında güçlü bir ilişki bulunur ve dersler bu temelden işlenir. Tıbbı Nebevi çerçevesinde enfeksiyonlardan, seğirmelerden, cilt sağlığından ve uyku sağlığından bahsedilir. Tıbbı Nebevi kursları eğitim içeriğinde egzersizlere de yer verilir. Toplum sağlığı da Tıbbı Nebevi kapsamına girmektedir. Bundan dolayı peygamberin sünnetlerinden, iletişimin nasıl olması gerektiğinden, karakter ve sağlık arasındaki ilişkiden bahsedilmektedir.


hosteslik kursu