TUBA KILIÇARSLAN

TUBA KILIÇARSLAN

Doğum Tarihi ve Yeri : 15.10.1981

E-posta                          : tubarehberlik42@hotmail.com

Çalıştığı Kurum           : Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi Selçuklu/KONYA

ÖDÜL KAYDI            : Teşekkür Belgesi (İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık)

Başarı Belgesi (Kaymakamlık)

 

EĞİTİM

Derece                                          Kurum                                               Mezuniyet Tarihi

Tezli Yüksek Lisans       Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi                             2006

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı

 

Lisans                            Hacettepe Üniversitesi                                                   2003

Eğitim Fakültesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Lise                               Enis Şanlıoğlu Lisesi

Seydişehir/KONYA                                                      1999

Yabancı Dil Ağırlıklı Lise

İŞ DENEYİMLERİ

Yıl                                 Kurum                                                            Görev

2003- Halen                     MEB                                            Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman

 

Yaratıcı Drama Atölyesi, PDR Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu, Konya, 23-24 Mayıs 2016.

Çocuklarda Resim Analizi Eğitimi, Selçuklu Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Konya, 18 Ekim 2016.

Zeka Oyunları Eğitimi, Ademer Eğitim Danışmanlık, Ankara,17 Aralık 2016.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında Bağımlılık Eğitimleri, Konya, Aralık 2016-Halen

Unicef ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Kapsayıcı Eğitim Göç ve Terörden Etkilenmiş Çocuklarla Çalışma Kursu kapsamında öğretmen eğitimleri, Konya, Ekim 2018.

Çocuklarda Resim Analizi Eğitimi, Ademer Eğitim Danışmanlık, Ankara, 1-2 Aralık 2018.

Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi, Ademer Eğitim Danışmanlık, Ankara, 22-23 Aralık 2018.

Çocuklarda Resim Analizi Eğitimi, Ademer Eğitim Danışmanlık, Kütahya, 2-3 Şubat 2019.

Çocuklarda Resim Analizi Eğitimi, Selçuklu Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Konya, 24-25 Nisan 2019.

Çocuklarda Resim Analizi Eğitimi, Selçuklu Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Konya, 29-30 Nisan 2019.

Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi, Ademer Eğitim Danışmanlık, Ankara, 3-4 Ağustos 2019.

Unicef ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu kapsamında öğretmen eğitimleri, Konya, 2-6 Eylül 2019.

Çocuk Resimlerinin Dili Atölyesi, 1. Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu (UEDFOR), Hatay, 11-13 Ekim 2019.

Çocuklarda Resim Analizi Eğitimi, Ademer Eğitim Danışmanlık, Ankara, 21-22 Aralık 2019.

Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi, Ademer Eğitim Danışmanlık, Ankara, 1-2 Şubat 2020.

Eğitim Koçluğu Eğitimi, Ankara, 29 Şubat-1 Mart 2020.

Çocuklarda Resim Analizi Eğitimi (Online), Ademer Eğitim Danışmanlık, Nisan 2020-Halen

Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi (Online), Ademer Eğitim Danışmanlık, Nisan 2020-Halen

Çocuklarda Resim Analizi Eğitimi (Online), Ademer Eğitim Danışmanlık 20-21 Şubat 2021.

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi (Online), Ademer Eğitim Danışmanlık, 27-28 Şubat 2021.

YABANCI DİL: İngilizce

KİTAP:Parmak İzi (Bir Resim Terapisi Hikayesi). Ankara. Efil Yayınevi, 2017. ISBN 978-605-2294-03-1.

PROJELER:

Van’da Kız Çocuklarının Okula Gönderilmeme Nedenleri, Van İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Liseleri Arası Proje Yarışması, 2007.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sabancı Üniversitesi, Van İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi, Proje Ekip Üyesi, 2007.

Daha Az Tahribat İçin Tüketimi Azaltalım (Okullardan Çağrı), Türkiye Ulusal Ajans Destekli  Erasmus+ KA 219, Proje Ekip Üyesi, Eylül 2016- Eylül 2018.

Arkeoloji Temelli Doğa ve Bilim Kampı (Tübitak-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları), Temmuz 2018-Ağustos 2018.

Doğayı ve Bilimi Keşfet, Hayallerini Kodla (Tübitak-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları), Haziran 2019.

Sınıf Müzik Ders Kitabında Yer Alan Eserlerin Değerler Açısından İncelenmesi. Tübitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Mart 2020.

SOSYAL FAALİYETLER

Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, Ankara, 2002-2003.

Van Musiki Derneği Türk Halk Müziği Korosu, Van, 2006-2008.

Türk Halk Müziği Korosu ve Bağlama Eğitimi,Nallıhan Halk Eğitim Merkezi, Ankara, 2008-2010.

Ebru Kursu, Nallıhan Halk Eğitim Merkezi, Ankara, Aralık 2008-Mayıs 2009.

Çalışma Alanları:

Çocuk Resimlerinin Analizi ve Projektif Resim Testleri: Bu alanda eğitimler, seminerler, uygulamalar ve atölye çalışmaları gerçekleştirmekteyim. Gerçekleştirdiğim eğitimlerle katılımcılar, çocuk resimlerinin önemi, çocuk resimlerinde ana şekiller, çocuk resminin gelişim aşamaları ve gelişimsel özellikleri, çocuk resimleri analizinde temel ilkeler, çocuk resimlerinin analizinde uzmanların dikkat etmesi gereken noktalar, resim terapisi teknikleri ve psikolojik değerlendirmede kullanılan resim testleri hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Eğitimden aldıkları bu bilgiler doğrultusunda dikkat dağınıklığı, kardeş kıskançlığı, içe kapanıklık, bağımlılık, okul fobisi, otizm, engellilik (zihinsel, görme, işitme vs.), özel yeteneklilik vb. özellikleri olan çocuklarla resim analizi tekniğini kullanarak danışma yapabilme, çocuk resimlerinin analizi üzerine eğitim verebilme ve atölye açma hakkı elde etmektedirler.

Tüm branş öğretmenlerinin bu eğitime katılabilmelerinin onlara sağlayacağı artı dikkat dağınıklığı, kardeş kıskançlığı, içe kapanıklık, bağımlılık, okul fobisi, otizm, engellilik (zihinsel, görme, işitme vs.), özel yeteneklilik vb. özellikleri olan çocukları daha kısa sürede fark edebilmek olmaktadır. Bu çocukları ve aileleri yaşadıkları sorun bağlamında destekleyebilme ve ilgili kişi ve kurumlara refere (yönlendirme) etme imkanı bulmalarıdır. Ayrıca bu alanda yürüttüğüm atölye çalışmalarına katılan kişiler de çocuk resimlerinin psikopedagojik açıdan önemini uygulama yaparak fark etme fırsatı bulmaktadırlar.

Bağımlılık Danışmanlığı: Bu alanda eğitimler, seminerler, uygulamalar ve atölye çalışmaları gerçekleştirmekteyim. Gerçekleştirdiğim eğitimlerle katılımcılar, bağımlılığın tanımı, bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ve tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlılığın evreleri ve bağımlılık türleri, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı, bağımlılıkta kişilik özellikleri ve eş tanı (Komorbidite) ve genel bağımlı davranışları, bağımlılıkta risk faktörleri ve önleme, Türkiye’de önleme çalışmaları ve gençlerle maddeler üstüne konuşma ilkeleri, bağımlılık danışmanlığında öykü alma (anamnez) ve öykü almanın önemi, aileye yaklaşım,  aileyle görüşme, durumdan haberdar olmayan ebeveynlere ve başvurmayan madde kullanıcılarına yaklaşım, bağımlılık tedavisinde temel bilgiler ve görüşme teknikleri konularında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Katılımcılar eğitimden aldıkları bu bilgiler doğrultusunda henüz bağımlı olmamış kişileri daha kısa sürede fark edebilme, ilgili çocukları ve aileleri yaşadıkları sorun bağlamında destekleyebilme ve ilgili kişi ve kurumlara refere (yönlendirme) etme imkanı bulmaktadırlar.

En önemlisi farklı bağımlılık türlerine ve düzeylerine ilişkin vakalarla sahada aktif olarak çalışma, bağımlı bireylere ve ailelerine danışmanlık yapma hakkını elde etmektedirler. Ayrıca bağımlılık danışmanlığı konusunda atölye açma,  etkinliklere katılma imkanları olmaktadır.

Tüm branş öğretmenlerinin bu eğitime katılabilmelerinin onlara sağlayacağı artı bağımlılığın tanımı, bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ve tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlılığın evreleri ve bağımlılık türleri konusunda bilgi sahibi olarak bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiş bağımlılık konusunda daha duyarlı olabilmeleri ve bu bağlamda henüz bağımlı olmamış öğrencilerini daha kısa sürede fark edebilmeleri olmaktadır. Ayrıca bu eğitim onlara ilgili çocukları ve aileleri yaşadıkları sorun bağlamında destekleyebilme ve ilgili kişi ve kurumlara refere (yönlendirme) etme imkanı sağlamaktadır.

Bu alanda yürüttüğüm atölye çalışmalarına katılan kişiler de bağımlılıklar konusunda farkındalık kazanmakta ve bu hususta önleme çalışmalarının önemini vaka örnekleri ve etkinlik uygulamaları ile fark etme fırsatı bulmaktadırlar.

Yaratıcı Drama: Bu alanda eğitimler, seminerler, uygulamalar ve atölye çalışmaları gerçekleştirmekteyim.  Gerçekleştirdiğim eğitim ve atölye çalışmalarında katılımcılar, yaratıcı dramada temel kavramlar, yaratıcı dramanın aşamaları, oyun ve yaratıcı drama, yaratıcı drama ve diğer sanatlar, eğitimde yaratıcı drama, tanışma etkinlikleri, iletişim-etkileşim etkinlikleri, uyum ve güven etkinlikleri ve rol oynama ve doğaçlama hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Etkinlikleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulmaktadırlar.

 


hosteslik kursu